TANITIM

Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, verimli ve etkin hale getirilmesinde, çağdaş teknolojik olanaklar ve yönetim tekniklerinden yararlanarak hizmet üretebilen profesyonel yöneticileri yetiştirmek amacıyla kurulan bir bölümdür. Temel amacı stratejik planlar yapabilen, vizyon sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş sağlık yöneticileri yetiştirmektir.